SERVER DESIGNPRO.VN - DOMAIN - HOSTING
Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ hosting - domain của DesignPro. Khi bạn thấy trang này,
nghĩa là:
1. Bạn chưa cấu hình cho host.
2. Bạn chưa cài đặt cho domain.
3. Tài khoản của bạn đang bị tạm khóa do chưa thanh toán cước phí.

Bạn hãy thử:
 - Tạo các domain và cài đặt host lại (sử dụng Parallels Plesk Panel).
 - Để biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ qua email: info@designpro.vn.
© designpro.vn